Automatyka

Automatyzacja w znaczący sposób wpływa na produkcję przemysłową. W zadaniach powtarzalnych pozwala na zastąpienie człowieka robotem. Automatyzacja procesów przemysłowych oraz zastąpienie pracy ludzkiej maszyną niesie ze sobą wiele korzyści. Maszyny nie męczą się, mogą pracować całą dobę, utrzymując jednakową, wysoką jakość. Odpowiednio zintegrowane systemy wraz z dobrze dobranymi komponentami pozwalają na:

  • zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych;
  • obniżenie kosztów produkcyjnych i operacyjnych;
  • utrzymanie wysokiej jakości wykonania;
  • dokładne planowanie produkcji;
  • zwiększenie kontroli nad procesami.
budowa stanowiska zapamet